POWER POLE

POWER POLE

Power Pole to intensywny trening, który wykorzystuje przede wszystkim rurkę jako przyrząd treningowy. Podczas zajęć wykorzystywane są także różne akcesoria, takie jak gumy oporowe czy hantle, które zwiększają intensywność treningu. Zajęcia te skupiają się na doskonaleniu techniki figur już opanowanych oraz na nauce wstawek do figur bardziej wymagających. Dzięki temu angażują one wiele grup mięśniowych jednocześnie.

Jesteś gotowa?